Roman Maciejewski Esportacja zwłok Szymanowskiego

Informacja prasowa, „Robotnik”, 2.04.1937, s. 5.