Roman Maciejewski Gatunkowy katalog utworów - Utwory na fortepian

I Sonata na fortepian [1926]

Wariacje na fortepian [1929]

Kołysanka na fortepian [1929]

Rękopis: BN
Wydanie: TWMP 1934

Mazurki na fortepian (4) [1929-32]

Wydanie: TWMP 1932

Krzesany na fortepian [1931]

Rękopis: BN
Wydanie: PWM, Kraków

Zbójnicki na fortepian [1931]

Wydanie: PWM, Kraków 2001

II Sonata na fortepian [1932]

Preludia na fortepian [1931–1933]

Etiudy na fortepian [1932–1933]

Tryptyk na fortepian [1933]

Wydanie: TWMP 1933

Preludium na fortepian [1940]

Wydanie: PWM, Kraków 2014

Fjättrad [Spętany] na fortepian [1940]

Wydanie: PWM, Kraków 2014

Drömmen [Marzenie] na fortepian [1940]

Wydanie: PWM, Kraków 2014

Eko [Echo] na fortepian [1940]

Wydanie PWM, Kraków 2014

Mazurki na fortepian (13) [1948–1951]

Wydanie: PWM, Kraków 2019

Mazurki na fortepian (2) [1951–1952]

Wydanie: PWM, Kraków 2019

Mazur na fortepian [1951–1952]

Rękopis: BN

Fandango na fortepian [1953]

Wydanie: PWM, Kraków 2003

Mazurki na fortepian (19) [1977–1995]

Wydanie: PWM, Kraków 2019