Roman Maciejewski Gatunkowy katalog utworów - Utwory wokalne i wokalno-instrumentalne

Trzy pieśni Bilitis [wersja I] na sopran i fortepian [1932]

Trzy pieśni Bilitis [wersja II] na sopran i orkiestrę [1935]

Wydanie: PWM, Kraków 2001

Dwie pieśni hiszpańskie na sopran i małą orkiestrę [1949–1951]

Pieśni poznańskie na chór mieszany [1927]

Pieśni mazowieckie na chór mieszany [1930–1932]

Pieśni kurpiowskie na chór mieszany [1930–1932]

Rękopis: BN

Msza pasterska, kolędy polskie na 4-głosowy chór żeński lub chłopięcy z organami  [1955]

Rękopis: BN
Wydanie: Verbum Music Förlag, Stockholm 1989

Missa pro defunctis (Requiem) na solistów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną  [1944–1959]

Rękopis: BN
Wydanie: PWM, Kraków 1997
Prawykonanie: 20.09.1960, Warszawa

Carrols na chór mieszany i organy [1956–1961]

Missa Brevis na chór mieszany (lub baryton) i organy [1964]

Rękopis: BN
Wydanie: Brevis 1995

Msza Zmartwychwstania na chór mieszany i organy [1966]

Wydanie: Brevis 1995

Msza ku czci św. Cecylii na chór mieszany i organy [1966]

Rękopis: BN

Hosanna na chór 2-głosowy, organy i kwartet dęty [1976]