Roman Maciejewski Człowiek

Polak

Opowieść o Maciejewskim byłaby niekompletna bez poruszenia wątku jego przywiązania do kraju i rodziny. Jest to istotne, bo mówimy o kompozytorze polskim urodzonym w Niemczech, mającym szwedzkie obywatelstwo, który starał się także o otrzymanie obywatelstwa amerykańskiego. Twórcy w większej części swojego życia nieobecnego w ojczyźnie fizycznie, ale i milczącego symbolicznie, bo w świadomości odbiorów właściwie […]

Twórca

A jak tak sprecyzowane poglądy na życie wpłynęły na twórczość i karierę Maciejewskiego? Po części odpowiedź została podana już w cytatach mówiących o ogólnej filozofii życia kompozytora, kiedy pisał, że działalność zawodowa przestała być dla niego priorytetowa, a liczył się przede wszystkim sam fakt istnienia. Czasem używał nawet bardzo dobitnych słów: Kontynuacja zainteresowań twórczych jest […]

Myśliciel

Kiedy rozpoczynamy przygodę z twórczością Romana Maciejewskiego, natrafiamy zazwyczaj najpierw na Requiem, dzięki któremu dowiadujemy się o życiu kompozytora, jego chorobie, przełomie wewnętrznym. W miarę pogłębiania wiedzy na temat biografii, często nasuwa się pytanie – co jest bardziej niezwykłe? Dorobek artystyczny Maciejewskiego, czy barwne życie z nietuzinkowym światopoglądem? Do czasu choroby, która w uśpieniu czekała […]