Roman Maciejewski Esportacja zwłok Szymanowskiego_eng

Press clip, “Robotnik”, 2.04.1937, p. 5.