Roman Maciejewski Omówienia utworów

Msza Zmartwychwstania

Choć w katalogu Maciejewskiego znaleźć można kilka religijnych utworów chóralnych, to jednak powstała w 1967 rokuThe Mass of Resurrection jest w tej grupie kompozycją wyjątkową. Stało się tak z powodu jej poziomu artystycznego (wykorzystuje bardziej skomplikowany język muzyczny od np. Missa Brevis), ale i motywacji zewnętrznej, jaką była śmierć ojca Romana Maciejewskiego.

Msza, przeznaczona na czterogłosowy chór mieszany i organy, składa się z następujących części: 1. Kyrie ; 2. Gloria 3. Credo; 4. Sanctus; 5. Agnus Dei.  Co znamienne, wykorzystany tekst jest napisany w języku angielskim (Kyrie, Sanctus i Agnus dei zawierają tekst liturgiczny, a Gloria i Credo – angielski przekład polskiej wersji tego tekstu).

Utwór ma budowę łukową, harmonika osadzona jest w systemie dur-moll, choć Maciejewski odważniej, w porównaniu do innych swoich propozycji religijnych (z wyłączeniem Requiem), stosuje chromatyzacje, a nawet incydentalnie enharmonię. Dba też o związki słowno-muzyczne, m.in. poprzez podkreślanie znaczenia niektórych wyrazów.

Msza Zmartwychwstania to ciekawy przykład religijnego repertuaru chóralnego, który może zainteresować amatorskie i profesjonalne zespoły wokalne. Mogą one zaprezentować tu swoje umiejętności interpretacyjne, a także stricte warsztatowe, chociażby we fragmentach o fakturze polifonicznej. Kompozycja po raz pierwszy raz została wykonana w czerwcu 1967 roku, a Maciejewski wspominał później w listach do rodziny, że śpiewacy bardzo ją polubili.